Selasa, September 25, 2018
Home > UMKM > Es Cau Kang Nasihun, Pertelon Sawitan Kulon Blundeng

Es Cau Kang Nasihun, Pertelon Sawitan Kulon Blundeng

Portalcilacap.com – sing wong tambaksari dan sekitare mesti pada ngerti daerah pertelon sawitan kulon blundeng, seliane ngerti pertelone mesti juga ngerti bakul es sing nang pertelon gue, bakul es dawet sing wis terkenal. Berhubung tim portalcilacap.com ngelak banget, sengaja mampir mengonoh, meng bakul es dawet legendaris karo kanda-kandaan sinambi nyeruput es dawet sing rasane koh seger pisan tur regane murah.

Jenengane pak Nasihun, wis dodolan es kawit gemien, ngawali usahane pancen dodol roti kurang lewieh setaun nang Jakarta, kawit taun 1988. Pengrasane, ndelengna bakul es bathine lumayan, pak Nasihun terus njejel dodol es. Kawitane ndeweke keliling-keliling meng sekolahan SD (sekolah dasar) nang Jakarta. Pas taun 2002 deweke balik kampung njejel usaha nang kampung, ya tesih keliling mlaku ndorong grobag kadangan nang sekolahan-sekolahan ngetem. Ndeweke crita kadangan anake isin, sempet ora ulih dodol nang sekolahane anake.

“awas aja dodol nang sekolahanku luh pak!”. Critane Nasihun nirukna omongane anake karo ngguyu.

“alah, ora urus nyong. Hahaha”. Nambaih critane karo ngguyu maning.

Kurang lewih setaun pak Nasihun dodol keliling, deweke due inisiatif mangkal nang pertelon tengah bulak tekan siki. Pertelon bulak gue sing terkenal jenenge pertelon sawitan. Pak Nasihun crita akeh maring tim portalcilacap.com seneng sedieh dodolan es, terkadang tembe mangkat let se jam gari mendung terus udan. Kira-kira udane sue ora terang ndeweke bali walaupun ese tesih akeh. Pas ditakoni, nek ese tesih akeh sih dikapakna? ndeweke jawab

“nyong ora tau nggawa bali es. Nek ora entong (dagangane) tek ampirna bocah pondokan, kon di inumi, gratis”.

Pak Nasihun blas ora tau nggawa bali dagangane nek lewih, nang ndeweke di sodaqohna meng bocah pondok Ell Firdaus. umaeh ndeweke sanding pondok kue. Patut dicontoh gue sedulur.

Pas ditakoni ulih penghasilane pira, ndeweke ora gelem njawab. Tapi ndeweke crita nek lagi rame bisa adol 100 sampe 150 gelas sedinane. Di itung-itung karo rega ese 3000 per gelas ping 100 be wis 300 ewu. Padahal dodole jam sepuluh paling tekan jam telu sore. Terus iseng tim cilacapscout.com takon.

“Apa ana dina tertentu sing ora ulih go dodol, wong-wong kan cokan niteni?”

“nyong tah ora kaya kue, nyong percaya rejeki wis ana sing ngatur. Pitik bae sing kaya kae tok be diwai pangan” ndeweke njawab karo yakin. Akeh pelajaran sing bisa di nggo sekang pak Nasihun, bakul es legendaris sekang tambaksari. Kesabarane lan istiqomaeh nggawa awake dewek ulih rejeki. Senajan ora akeh tapi wong ndeweke nerima ya rasane adem ora panas, ndeweke bisa gawe umah lan nyekolahna anake ya kang adol es dawet kue.(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *